IMPORTANT: El termini d'inscripció de noves candidatures ha finalitzat el dilluns 25 a les 23.59h i ja no s'admeten noves candidatures.

Embedded software electronics engineer

FERMAX València

Inscripcions tancades

Tindràs l'oportunitat de dissenyar, desenvolupar i implementar el codi que s'inclou en els microcontroladors i microprocessadors, dins de l'àmplia gamma de dispositius que conformen els diferents sistemes de videoporter comercialitzats per FERMAX.

Funcions

El teu treball dins de l' equip de desenvolupament de producte se centraria en la programació de drivers, llibreries i aplicacions en base a les especificacions tècniques, assegurant el correcte funcionament de tots els elements que conformen un producte, verificant la seva funcionalitat completa i participant en el desenvolupament de les proves de validació.

Participaràs en la fase d' anàlisi, estimació d' esforç i disseny de la solució tècnica, creant a més test unitaris i d' integració. Revisaràs també la qualitat del codi a partir d'una sèrie de regles definides a Sonar i documentaràs els projectes en els quals participis.

Finalment, per al correcte acompliment de les teves funcions et coordinaràs amb la resta de l'equip de desenvolupament, especialment amb les àrees de disseny mecànic i disseny maquinari, i també realitzaràs tasques de suport tècnic a altres departaments de l'organització com puguin ser Qualitat de Producte, Post-Venda, Producció.S'ofereix

 • Jornada: COMPLETA
 • Lloc VALÈNCIA

Requisits

 • Experiència de 5 anys en programació de microprocessadors per a comunicacions en xarxes, processament digital de senyals àudio i vídeo.
 • Formació acadèmica de Grau en Electrònica de Telecomunicacions o Grau en Informàtica, preferentment. Valorable formació equivalent.
 • Valorable Màster en Sistemes Electrònics de telecomunicacions o Màster en Informàtica, o similar.
 • Especialització en implementació de codi amb llenguatges C i C + + orientat a microprocessadors amb sistema operatiu Linux embegut i Android.
 • Valorable experiència prèvia en l'aplicació de metodologies S.O.L.I.D. i TDD (Test Driven Development).
 • Coneixements sobre processadors amb arquitectura ARM.
 • Experiència demostrable programant drivers en LINUX per a sistemes embeguts.
 • Actitud proactiva i flexibilitat per atendre les necessitats dels projectes.
 • Gran capacitat de comunicació i treball en equip.

Valorable experiència en IoT, i en plataformes Cloud com Azure o AWS, així com amb comunicacions cablejades i sense fil. Formació complementària en altres llenguatges de programació d' alt nivell i electrònica digital:

 • Java, VHDL Programming, UML, .Net Programming, Python.
 • Bases de dades (MySql, PostgreSql).

Valorable experiència en ús d'eines de gestió de projectes:

 • Integració Contínua: Jenkins, Sonar, Gitlab-CI...
 • Gestió de tasques: Clickup, Redmine...
 • Control del versionat de codi: SVN, Git...