IMPORTANT: El termini d'inscripció de noves candidatures ha finalitzat el dilluns 25 a les 23.59h i ja no s'admeten noves candidatures.

Auxiliar geriatria

Residencias Solimar Massanassa

Inscripcions tancades

Funcions

És el personal que, sota la dependència de la direcció del centre o persona que es determini, té com a funció principal la d' assistir i tenir cura dels residents en les activitats de la vida diària que no puguin realitzar per si mateixos i efectuar aquells treballs encaminats a la seva atenció personal i del seu entorn. Guardarà absolut silenci sobre els processos patològics que pateixin els residents, així com qualsevol assumpte referent a la seva intimitat, i sempre actuarà en coordinació i sota la responsabilitat dels professionals dels quals depenguin directament. 

Entre altres les seves funcions són: 

 • Higiene personal dels residents. Segons el pla funcional dels centres, ha d'efectuar la neteja i manteniment dels estris dels residents, fer els llits, col·laborar a mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia i encarregar-se de la roba personal dels residents. 
 • Donar de menjar a aquells residents que no ho puguin fer per si mateixos. En aquest sentit, s' ocuparà igualment de la recepció, distribució i recollida dels àpats als residents. 
 • Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d' acord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats. 
 • Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salut dels residents. 
 • Netejar i preparar el mobiliari, materials i aparells de farmaciola. 
 • Acompanyar els residents en les sortides que aquest hagi de realitzar ja siguin per a cites mèdiques, excursions, gestions, etc. 
 • Col·laborar amb l'equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementin els serveis especialitzats d'aquells, a fi de proporcionar l'autonomia personal dels residents i la seva inserció en la vida social. 
 • Atendre, sempre dins de les pautes que marquin la direcció i el pla funcional, els familiars dels residents i col·laborar a la integració d'aquests en la vida del centre. 
 • En totes les relacions o activitats amb els residents, procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que rebin dels professionals respectius. 
 • En absència de l'infermer/a podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per administrar insulina i heparina als residents, sempre que la dosi i el seguiment del tractament es realitzi per personal mèdic o d'infermeria. 
 • En general, totes aquelles activitats que no havent-se especificat abans li siguin encomanades i sempre que estiguin incloses en l'exercici de la seva professió i preparació tècnica.

S'ofereix

 • Contracte per substitució de vacacions o substitució de baixes.
 • Horari torns rotatius (matí, vesprada i nit).
 • Matins de 7 a 15h, Vesprades de 14:30 a 22:30h, y Nits de 22 a 8h.

Requisits

Imprescindible estar en possessió d' algun dels títols següents:

 • Grau Mitjà Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència,
 • Grau Mitjà de Cures auxiliars d' infermeria
 • Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària
 • F.P. Auxiliar d' Infermeria.
 • Certificat de professionalitat en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Es valorarà experiència prèvia en Residència de la Gent Gran.