IMPORTANT: El termini d'inscripció de noves candidatures ha finalitzat el dilluns 25 a les 23.59h i ja no s'admeten noves candidatures.

Enginyer/a agrícola

Ramafrut Benaguasil

Inscripcions tancades

Funcions

 • Gestió d'auditories de Global Gap (curs demostrable).
 • Gestió de la producció i planificació de cultius de fruites i hortalisses (principalment síndria, meló, pebrot i carbassa).
 • Col·laborar en la redacció de projectes.
 • Vigilar la utilització de la matèria primera, materials, llavors, plantes, adobs, plaguicides i herbicides, així com dosificacions i mescles, exigint, si calgués, les comprovacions, anàlisis i documents idonis necessaris per a la seva acceptació.
 • Vigilar directament, amb plena responsabilitat, el correcte desenvolupament de les obres, treballs, explotacions i instal·lacions, la utilització dels materials, el control de les tasques i mitjans auxiliars.
 • Realització d' amidaments i valoracions corresponents a obres o treballs en execució.
 • Organització, execució i vigilància dels treballs de lluita contra les plagues i aplicació d' herbicides.
 • Organització i control dels treballs d' explotacions agràries.
 • Subscriure les actes i certificacions sobre replanteig, treballs i instal·lacions i començament i desenvolupament de les obres que dirigeixin.
 • Presa de mostres i assaigs normalitzats.
 • Assessorament i informes tècnics.S'ofereix

Contracte Indefinit

Salari: Valorar segons vàlua.

Beneficis socials:

 • Assegurança mèdica.
 • Telèfon.

Requisits

 • Estudis Mínims: Enginyeria Tècnica Agrícola o Agrònoms.
 • Experiència mínima: 2 anys lloc similar.

Coneixements necessaris:

 • Ampli coneixement Global Gap
 • Auditor Intern
 • Seguretat alimentària
 • Sistema APPCC i FOOD FRAUD
 • Normatives aplicables
 • ROPO

Disponibilitat de mobilitat geogràfica tant a nivell nacional com internacional.

Flexibilitat horària per poder modificar horari en funció de necessitats per imprevistos en producció.

Competències necessàries per al lloc:

 • Persona proactivitat i amb iniciativa.
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat de Lideratge
 • Capacitat analítica. Resolució de problemes