Últims dies! El termini de presentació de candidatures finalitza el 25 de setembre.

Auxiliar geriatria

Residencias Solimar Massanassa

Funcions

És el personal que, sota la dependència de la direcció del centre o persona que es determini, té com a funció principal la d' assistir i tenir cura dels residents en les activitats de la vida diària que no puguin realitzar per si mateixos i efectuar aquells treballs encaminats a la seva atenció personal i del seu entorn. Guardarà absolut silenci sobre els processos patològics que pateixin els residents, així com qualsevol assumpte referent a la seva intimitat, i sempre actuarà en coordinació i sota la responsabilitat dels professionals dels quals depenguin directament. 

Entre altres les seves funcions són: 

 • Higiene personal dels residents. Segons el pla funcional dels centres, ha d'efectuar la neteja i manteniment dels estris dels residents, fer els llits, col·laborar a mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia i encarregar-se de la roba personal dels residents. 
 • Donar de menjar a aquells residents que no ho puguin fer per si mateixos. En aquest sentit, s' ocuparà igualment de la recepció, distribució i recollida dels àpats als residents. 
 • Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d' acord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats. 
 • Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salut dels residents. 
 • Netejar i preparar el mobiliari, materials i aparells de farmaciola. 
 • Acompanyar els residents en les sortides que aquest hagi de realitzar ja siguin per a cites mèdiques, excursions, gestions, etc. 
 • Col·laborar amb l'equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementin els serveis especialitzats d'aquells, a fi de proporcionar l'autonomia personal dels residents i la seva inserció en la vida social. 
 • Atendre, sempre dins de les pautes que marquin la direcció i el pla funcional, els familiars dels residents i col·laborar a la integració d'aquests en la vida del centre. 
 • En totes les relacions o activitats amb els residents, procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que rebin dels professionals respectius. 
 • En absència de l'infermer/a podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per administrar insulina i heparina als residents, sempre que la dosi i el seguiment del tractament es realitzi per personal mèdic o d'infermeria. 
 • En general, totes aquelles activitats que no havent-se especificat abans li siguin encomanades i sempre que estiguin incloses en l'exercici de la seva professió i preparació tècnica.

S'ofereix

 • Contracte per substitució a jornada completa.
 • Salari Segons conveni.
 • Horari torns rotatius (matí, vesprada i nit).

Requisits

Imprescindible estar en possessió d' algun dels títols següents:

 • Grau Mitjà Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència,
 • Grau Mitjà de Cures auxiliars d' infermeria
 • Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària
 • F.P. Auxiliar d' Infermeria.
 • Certificat de professionalitat en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Es valorarà experiència prèvia en Residència de la Gent Gran.