IMPORTANT: El termini d'inscripció de noves candidatures ha finalitzat el dilluns 25 a les 23.59h i ja no s'admeten noves candidatures.

Tècnic/a de RRHH generalista

Juan Motilla Carcaixent

Inscripcions tancades

Funcions

  • Gestionar el procés d'administració de personal: elaboració de contractes, quitances, revisions de nòmines, ITs ...
  • Gestionar els processos de selecció: Publicar ofertes, garbellament curricular, entrevistes telefòniques i realitzar informes dels candidats seleccionats.
  • Gestionar documentació en matèria de PRL i formació dels llocs.
  • Donar suport en la implantació d' eines tecnològiques de l' àrea de gestió de les persones.

Requisits

  • Formació: Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  • Experiència: mínim 2 anys, maneig de programes informàtics (paquet office, Xarxa, Siltra, Creta, A3NOM) a més, valorem experiència en assessories i coneixements del règim agrari.
  • Disponibilitat: de dilluns a divendres, jornada completa, contracte indefinit.
  • Altres: disponibilitat de vehicle propi.