IMPORTANT: El termini d'inscripció de noves candidatures ha finalitzat el dilluns 25 a les 23.59h i ja no s'admeten noves candidatures.

Operari/a d'injecció i pintura

Dr. Schneider Picassent

Inscripcions tancades

Descripció

Per a la nostra organització ubicada al Polígon Industrial de Picassent.

La missió principal serà la realització de treballs operatius de la indústria transformadora de plàstic, això és: injecció, muntatge i pintat, complint amb les instruccions de treball, amb les mesures de seguretat establertes, garantint la qualitat del producte. Aplicant sempre els principis de millora contínua.

Funcions

  • Realitzar els controls de qualitat necessaris per verificar la qualitat del producte fabricat.
  • Correcta segregació del material OK/NOK d'acord amb els procediments establerts.
  • Informar l'encarregat/da de qualsevol incidència o quan la quantitat de peces NOK sigui elevada o contínua.
  • Rebre i mantenir el lloc de treball net i ordenat.
  • Desenvolupar les activitats de processos seguint les pautes de processos i instruccions de control.
  • Comunicació amb altres departaments per cobrir les necessitats de material en el lloc de treball.

Requisits

  • Estudis mínims de Formació Professional.
  • Experiència en el sector de l' automoció.
  • Compromís amb el projecte de l' empresa.
  • Col·laborar i facilitar el treball en equip.