IMPORTANT: El termini d'inscripció de noves candidatures ha finalitzat el dilluns 25 a les 23.59h i ja no s'admeten noves candidatures.

Tècnic/a de gestió i resolució d'incidències

MESBook València

Inscripcions tancades

MESbook és un Sistema de Gestió de Fàbriques en Temps Real (Software MES/MOM i equip d'implantació) que ofereix solucions d'Indústria 4.0 a totes les necessitats operacionals de l'empresa industrial.

MESbook es connecta a les màquines de la fàbrica i capta senyals per transformar-les en dades i posteriorment en informació, tot això, en temps real, per aconseguir augmentar la productivitat i reduir els costos de fabricació.


Funcions

 • Servei Post - Venda i servei d'Assistència Tècnica (SAT): Atenció de client de les incidències per correu o/i telèfon.
 • Monitoratge de producte: Anàlisi de les avaries que se li assignin amb l' objectiu de detectar-hi l' origen per a la part de programari associat.
 • Gestió de recursos: Gestió de les accions correctores recurrents fins a resolució definitiva de problemes.
 • Mapa de riscos: Realització dels informes tècnics derivats de les seves intervencions, retallant-los al responsable del departament. Comunicació amb els departaments de Desenvolupament, Testeig i Post Venda.
 • Gestió de base de dades.
 • Monitoratge de negoci. Revisió de tots els projectes per desenvolupar els plans de millora. Compliment de calendari de pujades de versions per a clients. En termini i amb qualitat.


S'ofereix

 • Ubicació del lloc: Plaça Poeta Vicente Gaos 5 46021 València
 • Tipus de jornada: completa
 • Tipus de contracte: indefinit


Requisits

 • Formació: FP informàtica, sistemes microinformàtics i xarxes, desenvolupament d' aplicacions multiplataforma... (no valorem perfils universitaris per a aquesta vacant)
 • Formació complementària: Coneixements de bases de dades, eines HelpDesk, Excel nivell avançat
 • Coneixements informàtics SQL, JIRA, BI